Current Status
Not Enrolled
Price
Gratis
Get Started

Hej och varmt välkommen till en kostnadsfri kurs i energimedicin!

För att få insikt i den energimedicin de flesta av mina kurser baseras på bjuder jag in dig till ett antal gratislektioner. När du tar del av dem får du möjlighet att känna in om denna energimedicin passar dig eller inte.

För min del har denna medicin varit min väg tillbaka efter de trauman jag fått erfara längs vägen.

Jag har drygt 20-års erfarenhet av energiarbete.

Min healingförmåga aktiverades i samband med en mycket traumatisk olycka 1999, något som i sin tur blev grundorsaken till en svår utmattning 2004.

Hjärtat fick därför bli min vägvisare och sommaren 2018 fick jag budskap om att det var dags att erbjuda mina tjänster online.

Du gör ett energiarbete med dig själv under tiden du studerar denna tradition. Därför bör du vara beredd på transformation, helande skiften som är redo att ske här och nu. Jag delar gärna med mig av min energimedicin till dig som är intresserad att lära känna den.

Du får insikt i;
  • Folket från bergen, Qéro (inkaindianerna), och traditionen de vandrar
  • Deras principer där icke dömande ingår
  • Vilka de inkashamanska arketyperna är, hur deras energi presenteras, samt hur du tillkallar dem
  • Hur du skapar ett heligt utrymme, wiracocha och sacred space, i vilka du kan helas
  • Hur du ger en enkel, men effektiv, avslappnande healing på familj och vänner
  • Hur du kan lämna historien bakom dig och istället välja att vandra din egen sanning
  • Soul retrieval – återkoppling av själsliga aspekter av ditt sanna jag

Vänligen