Current Status
Not Enrolled
Price
1150 kr
Get Started

Välkommen till den tredje delkursen av fyra i stora programmet i inkashamansk energimedicin, syd – öst

 

I denna kursdel möter du arketypen som stödjer din själsliga resa genom att få dig att lyssna på kallet och ta del av livets sötma.
Här finns mycket att hela och få insikt om. Du lär dig att hämta själsbitar, se själsliga kontrakt, hämta gåvor och kraftdjur.
Du lär dig att extrahera tunga energier, integrera ljuset och ta dina sessioner till ytterligare nivåer. Här bygger du vidare på grunden som du skapade via tidigare delkurser för att en trygg shaman längs vägen.

Viktigt!
För att gå denna kursdel behöver du ha tagit del av de två tidigare delkurserna, syd och väst, då detta är en fortsättning på ett kursprogram som delats upp i fyra delkurser.
Detta är viktigt då det finns en röd tråd genom hela programmet och syd lägger grunden för healingen som sker.

 

Vänligen