Current Status
Not Enrolled
Price
1595 kr
Get Started

Välkommen till den första kursdelen av fyra i stora kursprogrammet i energimedicin, syd – öst

 

Du börjar din vandring i syd, för att via väst och norr sedan nå slutmålet i öst.

Öst innebär att din vandring är fullbordad och du har fått insikt i alla väderstrecken och dess energier.

Under din resa in i denna värld av transformation väljer du att vandra traditionen likt en paqo/shaman, det vill säga du börjar med sydkursen för att sedan gå västkursen. Därefter tar du del av norrkursen innan du slutligen avslutar din resa genom att sluta cirkeln med hjälp av östkursen.

Observera att du behöver ta kurserna i den ordningen och själv ansvara för att du fullföljer alla delkurserna om du vill fullborda kursen och erhålla kunskapen den förmedlar. Tanken bakom programmet är att du tar delkurserna med ca 3 månaders mellanrum. Då har du tagit hela kursen på 1 år. Du har tillgång till mig som mentor under 18 månader från kursstart för att du ska hinna fullfölja programmet utan att stressa.

Du erbjuds möjlighet att bygga din egen mesa och lära dig ge helande illumination (ljusbadsbehandling), vilken utvecklas med fler healingverktyg för varje kursdel du tar.

Sydkursen lägger grunden för din healingresa. Här möter du fler aspekter av dig själv för att du ska få möjlighet att transformera de energier som behöver skifta längs din väg.

Först ut av arketyperna, mycket kraftfulla energier inom traditionen, är ormen vars energi stödjer dig när du behöver “ömsa skinn”, d v s släppa taget om det gamla för att kunna bjuda in det nya.

 

Välkommen in i denna fantastiska tradition och ta del av dess djupgående healing.

Vänligen