Current Status
Not Enrolled
Price
1150 kr
Get Started

Välkommen till den andra kursdelen av fyra i stora kursprogrammet i energimedicin, syd – öst

 

Du började din vandring i syd. Nu är det dags för nästa steg, väst.

Öst innebär att din vandring är fullbordad och du har fått insikt i alla väderstrecken och dess energier.

Under din resa in i denna värld av transformation väljer du att vandra traditionen likt en paqo/shaman, det vill säga du börjar med sydkursen för att sedan gå västkursen. Därefter tar du del av norrkursen innan du slutligen avslutar din resa genom att sluta cirkeln med hjälp av östkursen.

Viktigt!
Observera att du behöver ta kurserna i den ordningen och själv ansvara för att du fullföljer alla delkurserna om du vill fullborda kursen och erhålla kunskapen den förmedlar. Innan du tar västkursen ska du ha gått syd.

Kursprogrammet erbjuder dig möjlighet att bygga din egen mesa och lär dig ge helande illumination (ljusbadsbehandling), vilken utvecklas för varje kursdel.

Västkursen bistår dig när du möter dina skuggor och lämnar din historia för att leva ett liv fri från det som håller dig tillbaka.

Jaguaren vandrar orädd, det är dags för dig att göra detsamma.

 

Välkommen till en fortsättning i denna fantastiska tradition och ta del av dess djupgående healing.

Vänligen