Kursprogram i energimedicin

Kursprogram i energimedicin – omfattas av fyra delkurser

Syd

Väst

Norr

Öst

Tack för visat intresse av mitt stora kursprogram

Möt din inre visdom

Genom att ta del av kursprogrammet innehållande delarna syd, väst, norr och öst, vandrar du traditionen enligt det så kallade inkashamanska “medicinhjulet”. Du startar din resa i syd där du möter ormens energi som hjälper dig att påbörja din transformation och “ömsa ditt skinn”. Därefter möter du den orädda arketypen, jaguaren, i väst. Här får du möjlighet att möta dina skuggor och frigöra dig från den historia som ännu håller sitt grepp om dig. I norr möter du arketypen som vet hur du ska börja “dricka av din egen nektar” och integrera själen fullt ut. Du öppnar upp dig för själslig guidning. Öst bjuder dig på möjligheter att träda in i din kraft fullt ut och börja “flyga fritt”. Du lyssnar på ditt sanna jag och tillåter dig att vägledas av ditt hjärtas röst.

Programmet tar dig genom de fyra riktningarna för att du ska få all den kunskap du behöver för att kunna vandra traditionen och praktisera dess energimedicin. Du lär dig att ge healing, hämta tillbaka förlorade själsbitar och hela ditt förflutna. Programmet tar dig med på en djupgående healingresa där du får vara beredd på att skiften sker och transformationer blir en del av din vardag.

 

Programmet erbjuder mentor

Under programmets gång har du tillgång till mig, Camilla, som din mentor. Du erbjuds delta i onlinemöten där du kan ställa dina frågor och dela din process, om så önskas. Du erbjuds möta dina kurskamrater i så kallade triader och träna på healingsessioner tillsammans med dem, för att bli trygg i arbetet som shaman när du utför din egen unika energimedicin.

Du lär dig inkashamanska ceremonier. Framförallt möter du mycket kraftfulla energier som du kan samarbeta med för att skapa förändring i ditt och andras liv. Du tar emot initieringar, via guidade meditationer, för att väcka upp aspekter av dig själv som alltid funnits där men blivit bortglömda.

 

Programmet startar med delkurs syd

Du har tillgång till syd i 365 dagar, delkurserna väst-öst i 550 dagar. För att ta del av kursdel väst ska du först ha slutfört kursdel syd. Detta gäller alla delar, de tidigare kurserna ska vara gjorda innan du träder in i nästa. Väderstrecken innehåller olika energier, arketyper och erbjuder en mycket djupgående healingresa för dig. Programmet uppmuntrar till träning hemma mellan kursdelarna, allt för att du som sagt ska bli en trygg healer.

 

Kursdelarna tas i din egen takt

Varje kursdel bör du låta integreras i dig innan du väljer att gå vidare i programmet.  Känn in själv när det är dags. De flesta väljer att vänta minst 3 månader innan de går vidare i programmet. Men som sagt, du bestämmer själv hur du vill göra. Resan är din att ta ansvar för.

I öst fullbordar du utbildningen

Passa gärna på att lägga grunden för en fantastisk resa in i den inkashamanska energimedicinen genom att lära känna dig själv bättre via kursen “Ditt sanna jag”. I den kursen lär du känna dina olika delpersonligheter, vilka du kan ha stor nytta av att stå i kontakt med under tiden du jobbar på djupet med dig själv. Delpersonligheterna handlar om olika slags energier som du påverkas av på undermedvetet plan.

Östkursen i stora kursprogrammet sluter cirkeln kursen kan ses som fullbordad när du klarmarkerat sista lektionen i delkurs 4, öst, och utfört den frivilliga diplomeringen.

Kursstart

Programmet erbjuder löpande intag. Välkommen att stiga ombord redan idag. Känner du dig tveksam så se här nedan. Du kan boka ett kostnadsfritt möte med mig och ställa de frågor som du behöver svar på innan du tar ditt beslut.

15 min kostnadsfritt samtal med Camilla

Du som är seriöst intresserad av att gå det stora kursprogrammet kan boka ett fritt samtal med mig för att få möjlighet att ställa frågor. Samtalet är ämnat att göra det lättare för dig att ta ett beslut.

 

Vänligen Camilla